سهم بن‌کارت دانشجویان و دانش آموزان برای نمایشگاه کتاب اعلام شد


🔹دانشجویان در این طرح باید 60 هزار تومان پرداخت کرده و سهم ارشاد هم 40 هزار تومان خواهد بود (در بن های خرید کتاب اختصاص یافته به دانشجویان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 40 درصد و دانشجو 60 درصد از مبلغ را پرداخت خواهند کرد.) که مجموعا هر دانشجو کارت 100 هزار تومانی دریافت خواهد کرد.

🔹سقف 50 هزار تومان برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است که دانش آموز 25 هزار تومان و ارشاد نیز 25 هزار تومان سهم خود را پرداخت کرده و مشارکت 50 درصدی خواهد بود.

دانشجویان عزیز ثبت بن از هفته اخر فرودین اغاز می شود که تاریخ دقیق ان اطلاع رسانی خواهد شد