شازده کوچولو را سر کلاس ای سی یو خریدم و  دانلود کردم

دو روز‌ تمام توی شلوغی و اوج کار، همش دلم میخواست یک جای دنج پیدا کنم برای خواندن و نشستن و قدم زدن توی سیاره ها و اخر سر هم با شازده کوچولو از زمین به پایان برسم....


و‌ امشب شازده کوچولو را توی خلوت خواندم


خدا را شکر ، کسی ندید من در خلوتم با و برای شازده کوچولو خندیدم و گریه کردم...


پی نوشت:« .... مرا از نگرانی بیرون بیاورید و بی درنگ به من بنویسید که او برگشته است»