برای من که یه دفتر خاطره شده که هر از چندی یک نفر میخونش!

یک نفری که خوندنش برام ارزشمنده...

یک نفری که هر از چندی شرح حالمو براش مینویسم و اون درکم میکنه..

یک نفر منظم به تاخیر حساس و اهل عمل!

یه نفری که هیچوقت به تاخیرام عادت نمی کنه و از ته دلش عصبانی میشه.

یک نفر اهل عمل که همیشه به تلاشای کوچولو ولی مستمر تاکید داره و اصرار داره ک کارهارو هرچند کوچیک ولی مستمر پیگیری کنیم.

تاکید داره ک بر امر فرهنگ و درونی سازی اون درون رفتار ادمها...

ولی بگذریم!

همیشه تو وبلاگ می نویسم و همیشه نوشته هام ی خواننده همیشگی داره

یه خواننده همیشگی :


تنها بازدیدکننده وبلاگمون ، ک حالا بهتر از قبل میشناسمت، منم شاید به اندازه تو دغدغه دارم ولی تفاوتمون در عملگرایی هستش.

شاید تو بیشتر از من به عمل رسیدی ولی من هنوز دارم جهان بینی ها رو مطالعه میکنم.

هنوز مثل تو به همیشه حال خوب نرسیدم. 

اما تلاش می کنم، مثل تو، خودم باشم. مثل خودم، برای رسیدن به آرزوهام تلاش تلاش کنم. 


 اعتراف میکنم، تو این دفتر خاطره نوشتن برام ارزشمنده، ولی وقتی برام ارزشمندتره که مطمنم تو نوشتمو می خونی و حالمو درک میکنی..