اصلا میدونی چیه؟

از بچگی حسود بودم! جوریک مامانم میگه وقتی فقط دو سال و نیم از زندگیم میگذشته وقتی داداشم دنیا میاد من بعد از یک‌ روز از تولدش میرم میشینم گوشه خونه و قهر میکنم!

وقتی ازم میپرسن چته؟!

میگم که:  دیگه کسی منو دوست نداره!

حالا ی دختر دو نیم ساله چطور دوست داشتن رو‌فهمیده رو نمیدونم ولی فقط می دونم بعد از گذشت بیست سال هنوزم حسودم! 

حالا دلم میخواد فقط « تو » بیا ی و ازم بپرسی چرا این همه تنهایی

 و منم بگم چون :  دلم نمیخواد کسی غیر از منو دوست داشته باشی!# گفتم درجریان باشی