گندم هر کیلو ... تومان,آب هر متر مکعب تومان,برق هر کیلو وات ساعت ... تومان ,به علاوه ی نرخ زمان که  زمان را به تاریخ ساخت ضرب المثل وقت طلاست -البته بدون در نظر گرفتن اینکه مثلا در آن زمان باستانی فاصله ی صد کیلو متری دو شهر را در مدت یک هفته و الان یک ساعت طی میشود-همان هر ساعت یک گرم طلا حساب میکنیم.

خب برای حل صورت مسئله ای که هنوز مطرح نشده است یک سری محاسبات دیگر نیاز است. هر روز 24 ساعت ضرب در هر گرم طلا 80هزار تومان ,برابر یک ملیون و نهصد و بیست هزار تومان میشود! با ای تفاسیر هزینه ی آب و برق و نان روزانه را حساب نمیکنیم . اگر در یک کلبه ی دور افتاده بدون امکانات که فقط آب و نان بخوریم که یک لامپ از سقف آویزان است.یک میلیون و نهصدو بیست هزارتومان هزینه روزانه مصرف میکنیم!!! این ها تنها ارزش اسمی اقتصادی هرکدام از این کالاهاست که برای معاملات قراردادی روزانه امروز جامعه ما استفاده میشود,خوب میدانیم که ارزش واقعی آن ها به اندازه قبل و بعد انقلاب ایران-یعنی خیلی زیاد- تفاوت دارد. صورت مسئله اینجاست که به ازای این مقدار هزینه چه میزان درآمد داریم؟! درآمد اقتصادی فکری فرهنگی اخلاقی علمی و ...

انسان امروز به شدت به سمت مصرف گرایی پیش میرود, فعلا در اینجا نقدی بر این تئوری عملی نیست .بحث در انتهای قضیه است وقتی میخواهیم در برابر مقدار مصرف تولید داشته باشیم, مصرف پول فکر علم و.. تولید پول فکر علم و..., در یک کلام مصرف رشد و تولید رشد! مصرف رشد به معنای مصرف تمام امکاناتی که از رشد بشر موجب شده اند و به همین مفهوم ,تولید رشد.

برگ برنده ی موجود انسان در  برابر دیگر موجودات شعور عقل روح و ذات بی نهایت و شریف اوست اما روز به روز آدمی همچون جارو برقی همه ی مفاهیم واقعی و حقیقی را میبلعد و با برگ برنده ی خود برای سیری شکم دلمه میپزد و حتی در صورت میل بیشتر از برگ برنده ی دیگر آدمیان نیز استفاده میکند و ذات شریف را و موجودیت اصیل را نابود میکند.

مشکل در شناحت است, نه شناخت جایگاه که من با این گفته مخالفم بلکه شناخت خود زیرا به عقیده ی بنده ابتدا باید خود را بشناسیم و جایگاه خود را پیدا کنیم و در پی آن باشیم. شناخت در اینجا نه به معنای عمیق و شاید مبهم آن که جناب رهی معیری خوش سروده است:

زان رو ستانم جام را آن مایه ی آرام را                      تا خویشتن را لحظه ای از خویشتن غافل کنم

بلکه به معنای شناخت توانایی ها نیاز ها اهداف آرمان ها و آرزوها , الویت بندی آنها و در آخر مدیریت آنهاست.در راه شناخت,اولین نیازی که به آن بر میخوریم کمال است و چه بسیار میگوییم انسان کمالگراست  و چه اندک میجوییم کمال را.اولین توانایی که دیده میشود تفکر و اراده است. در اینجا نه وقت آن است که از کمال تعریفی جامع ارائه شود و نه علم آن راحت تر آن است برای شناخت آن به خودمان مراجعه کنیم .در یک جمله کمال ,رشد است.اگر کمال شناخته نشود توانایی ها در راهی غیر از آنچه باید ,صرف میشوند, در راه بیهودگی های روزگذر که همگی با آنها بخوبی آشنا هستیم.

اگر شناخت صورت گرفت اصالت انسان شناخته میشود و انسان اصیل نسبت به خود, جامعه و زندگی احساس مسئولیت میکند و در پی آنچه خوب واقعی است حرکت میکند.انسان اصیل خوب و بد را به معنای واقعی تشخیص میدهد پس میتواند به خوبی اولویت بندی کند.در این صورت خرج شکم در پشت هزینه افزایش آگاهی و مطالعه گم میشود . جای گذراندن وقت با بدست آوردن وقت عوض میشود و زندگی به یک امپراطوری عظیم و با شکوه تبدبل میشود که همواره پیروز است  و بزم شادی و غلغله ارکان آن نشانه این پیروزی است.

در پایان نیم نگاهی تقلبی به صفحه آخر کتاب زندگی میزنیم

هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق                      بر او نمرده به فتوای من نماز کنید