دلم میخواهد مانند نقاشانی که معشوقه شان را کشیدند و در حراج آثارشان به قیمت بالا فروختند من هم معشوقه ام را بکشم. چشمهایش را مانند نقاشی کلاس اولی ها بکشم دستهایش را دو تا خط باریک و انگشتهایش را کشیده و شاید دراز و زشت بکشم ,اصلا دلم میخواهد موهایش وز وزی باشد دامن کوتاه چین دار میپوشد اما نمیدانم چرا شبیه ذوزنقه میشود،  چشمهایش را میخواهم شبیه آهو بکشم اما شبیه گاو میشوند, قد رعنایی دارد آنقدر که کمی مانده سرش به سقف خانه کنارش برسد. کفش هایش را پاشنه بلند میکشم ولی چون نمیتوانم آنها را از روبرو بکشم باید شبیه چارلی چاپلین بایستد. نقاشیم برای کسی که تو را نمیشناسد دیدنی نیست میدانم که بالابلند هستی و چشمانت با آن رنگ عسلی به غروب خورشید طعنه میزند. با آن دامن  که شبیه گلدان کشیدمش توهم شبیه کاکتوس وسط آن شده ای, تقصیر من است که تو را بد کشیدم . خب چه کنم ؟نقاشیم خوب نیست. کلاس کشیدن معشوقه های رنگ روغن هم نرفته ام. اما در این اثر فاخر آنقدر سادگی و خوبی و قشنگی داری که هرکس با دیدنش با آن صدای زیر دخترانه میگوید" آخی..طفلکی, چه قشنگ!"دقیقتر بگویم دوس دارم این شکلی باشی  ولی نیستی .راستش تو چند تا کاغذ هستی که با چسب بدبو بهم چسبیده ای و نه صدایی داری و نه چشمی ولی حرف میزنی بهتر از تمام معشوقه های جهان و نگاه میکنی بهتر از تمام چشم عسلی ها.  تو مانند دیگر معشوقه ها نیستی که  در کنار هم اول به خواب میروند بعد آرامش میگیرند . من و تو شبها باهم زیر نور لامپ صد وات اتاق باهم حرف میزنیم ,آرام میشویم و بعد میخوابیم. اگر کسی عاشق تو شود بی عقل است؟بقیه راه به راه عاشق میشوند برای چه؟ تا کسی باشد که درکشان کند ارامشان کند برایشان قصه بگوید, مهربان باشد .. مگر تو بهترین قصه های جهان را برایم نمیگویی؟مگر تو با سخاوت ترین معشوقه جهان نیستی که هرچه داری به من میبخشی؟ مگر عقلم پاره سنگ برداشته که عاشق کس دیگری شوم وقتی تو انقدرخوبی. معشوقه کسانی که من دیده ام گاهی وقت ها غر میزند  , نامهربانی میکند, ناز و غمزه های آنچنانی دارد, خرجش هم بعضی وقتها بالا میرود تازه شعر هم بلد نیست و همیشه هم عطر تنش یاس نیست بلکه پیاز داغ ناهار است. خیلی پیش می آید که حرفش را نمیفهمی و هرچه  هم قیافه ات را با یک سر تکان دادن و لبخند بی مزه شبیه  کسانی کنی که میفهند, فایده ندارد.  ولی تو فقط خوبی.نه بیشتر نه کمتر. با آن گلهای خشک لای برگ هایت همیشه خوشبویی. تو مرا میفهمی من تورا میفهمم . در هیچ موضوعی انقدر مطمئن نبوده ام که تا همیشه دوستت دارم کتاب جان!